Blower door

TermoBlow tilbyder Blower Door test før og efter færdig levering.

Der er i dag ingen krav til tæthedsprøve af eksisterende byggeri, men der er en god ide at envende den til at få et overblik over ejendommens tæthedstilstand i forbindelse med ombygning/renovering eller ved køb og salg.

En tæthedsprøve i et eksisterende byggeri udføres ved at montere en fleksibel dør med ventilator (Blower Door) i et af bygningens udvendige dørkarme, hvorefter udstyret kobles til en pc, der styrer ventilatoren m.m. og foretager selve målingen af lufttætheden i bygningen.

Viser en tæthedsprøvning, at bygningen overholder kravet til tæthed i bygningsreglementet, udfærdiges en rapport med alle data. Denne rapport kan bruges som dokumentation overfor de kommunale byggemyndighederne. Hvis et nybyggeri ikke overholder tæthedskravet, kan de fleste fejl påvises ved en termografering i forbindelse med tæthedsprøvning.